Vaardigheden

Verpleegkundige zijn verplicht om met scholingen hun vaardigheden op peil te houden en daarmee hun registratie in het BIG- register te waarborgen. Iedere verpleegkundige is verantwoordelijk voor het behouden van de bekwaamheid.

Om kwalitatieve zorg te blijven bieden, werk ik aan mijn deskundigheidsbevordering. Door het volgen van cursussen, trainingen, symposia, vaardigheidstrainingen en lezen van vakliteratuur houd ik mijn kennis up to date.

Gevolgde cursussen, trainingen, symposia en vaardigheidstrainingen worden bijgeschreven in mijn kwaliteitsregister van V&VN en ook in het KIWA keurmerkregister. De inspectie van de volksgezondheid controleert of ik als verpleegkundige voldoe aan de gestelde eisen van scholing.

Scholingen die ik gevolgd heb zijn o.a.

  • Tracheostomale beademing (TPPV) bij volwassenen CTB Utrecht
  • Vaardigheidstraining hoestmachine invasief (HMI) bij volwassenen 
  • Kennistoets TPPV, Tracheostomale beademing bij volwassenen, airstacken en hoestmachine invasief 
  • Anatomie en fysiologie van het ademhalingsstelsel bij volwassenen 
  • Praktijktoetsing voorbehouden handelingen Verpleegkundige (2021)
  • Training Zorgverantwoordelijke Wet Zorg en Dwang (WZD) 
  • 6 daagse Basiscursus Palliatieve zorg voor Verpleegkundige VUmc Academie 
  • 11 daagse teamscholing Neurorevadatie “De CVA- Patiënt” Instituut voor toegepaste neurowetenschappen (ITON)
  • Basic Life Support (BLS) en AED